Map

            - Notice : ประกาศและอัพเดทต่างๆ
            - Order : สั่งซื้อผ้าเชียร์ + เสื้อ
            - Oversea Fans : สำหรับชาวต่างชาติ
            - Contact : ติดต่อสอบถาม

        Update

            - 2012-02-26 : เริ่มการสั่งซื้อ ผ้าเชียร์ + เสื้อ
            - 2012-03-10 : ปิดการสั่งซื้อและโอนเงินล็อตแรก
            - 2012-03-13 : จัดส่ง ผ้าเชียร์ + เสื้อ ทางไปรษณีย์
            - 2012-03-16 : นัดรับ ผ้าเชียร์ + เสื้อ ที่หน้าคอนเสิร์ต Super Show 4 (มีนัดรับแค่วันเดียวจ้า)